Fugtskader

Har dit murværk fået fugtskader, kan Murerfirmaet Romvig tilbyde udbedring samt sikring mod yderligere skader.

I det regnfulde Danmark ser vi en høj forekomst af fugtskader i private hjem. Især ydermure og fundamenter er særligt udsatte for fugtskader, da det er her, bygningen er mest sårbar. Har man selv muret sin trappe i haven, og ikke sørget for, at underbunden er korrekt sikret, så regnvand og smeltevand fra sne og is ledes væk, risikerer man, at vandet løber til og hober sig op. Utætte tagrender kan også forårsage, at regnvand løber ned ad muren og suges ind i murværket. Og så er der basis for erosion af murværket, også kaldet fugtskader.

En konsekvens af indtrængende fugt i murværket kan være en frostsprængning. Når vandet, som er trængt ind i muren, fryser til is i løbet af vinteren, udvider det sig og sprænger derved murværket i stykker. Dette er kilde til stor irritation, da det betyder, at mursten skal udskiftes, og fuger repareres.

Fugtskader og skimmelsvamp

En anden mulig følge af fugtskader er udbredelsen af skimmelsvamp. Når fugt fra regn eller sne først er trængt ind i murværket, kan det forvolde store skader. Fugt i sig selv nedbryder murværket, og får det til at smuldre, hvilket giver anledning til endnu flere angreb af fugt. Og fugt danner grobund for råddenskab samt alskens skadelige organismer. Den mest kendte af disse er den frygtede skimmelsvamp, som kan forårsage varige skader på luftvejene hos mennesker. Skimmelsvamp er svært at slippe af med, og har det først fået lov at brede sig, kan det i værste fald gøre et hus ubeboeligt.

Fugt i fundamentet – et udbredt problem

Mange huse gemmer på fugt, især i kælderen, hvor fugten stiger op via fundamentet. Dette ses især i områder, hvor grundvansspejlet er højt, og efter regnfulde perioder. Hvis man ikke har sørget for en få lagt et omfangsdræn eller en faskine ned, er man i særlig risiko for at få fugt i kælderen. Opholder man sig ikke så ofte i kælderen, er det ikke sikkert, at man opdager fugtskaderne, før det er for sent. Og som nævnt ovenfor, kan fugtskader, som har fået lov at gribe om sig, få fatale følger – såvel for din sundhed som for dit hjem. Fugtskader og skimmelsvamp vil nemlig ikke bare holde sig til kælderen, men brede sig til resten af huset. Og hér kan du og din familie hurtigt få at mærke, hvad skimmelsvamp kan gøre ved et ellers sundt helbred.

Få sat en stopper for fugtskaderne inden de breder sig

Du bør derfor jævnligt tjekke din kælder for fugtskader. Hvis din kælder lugter jordslået eller råddent, bør du tilkalde en relevant fagperson, som kan hjælpe dig med at fastslå, om din kælder skulle gemme på fugtskader. Er dette tilfældet, bør du straks skride til handling. Kun ved at stoppe fugtskaderne, så snart man opdager dem, kan man forhindre skimmelsvamp og råd i at brede sig til resten af murværket og husets øvrige bærende strukturer samt beboede arealer.

Det skal lige siges, at fugtskader godt kan gemme sig i hulrum, og således ikke nødvendigvis kunne ses med det blotte øje – eller umiddelbart lugtes. Derfor bør du, ligeledes med jævne mellemrum, få en fagperson til at måle på dine vægge og dit fundament med en fugtmåler, som er konstrueret til at opdage fugt på steder, hvor man ikke ellers har en jordisk chance for at opdage det.

Din professionelle murer kan udbedre og forhindre fugtskader på dit hus

Når først du har fået konstateret, at dit hus er i fare for at udvikle alvorlige fugtskader – eller allerede har udviklet dem – er der kun eet at gøre: Kontakt din murer og få et tilbud på udbedring af fugtskader.

Murerfirmaet Romvig tilbyder reparation af murværk, som har været udsat for fugtskader – for eksempel ved omfugning af alt murværket og udskiftning af mursten, som har lidt skade. Samtidig indlægges fugtisolerende paplag, i fald disse ikke forefindes. En anden mulighed er oppudsning med kalkpuds, som er åndbare og luftigt og forhindrer fugten i at få fat igen, en tredje er at stoppe fugten inde fra med diffusionsåben maling. Og endelig kan væggene isoleres med isoleringsplader og isoleringsmørtel.

Ring til Murerfirmaet Romvig på telefon 50 50 63 74 eller skriv til Mike@murerfirmaetromvig.dk – så finder vi sammen den løsning, som passer bedst til dig.

Menu