Vandskuring

Få en flot og ensartet facade med en vandskuring

Er murstens facaden på dit hus blevet lidt sløj at se på, kan det være, at en vandskuring er den bedste løsning. Partikler fra forurening er den helt store synder i tæt bebyggede områder, og kan få selv den smukkest opmurede facade til at tage sig grim og snusket ud. Men også almindeligt slid fra vind og vejr kan gøre facaden mat og uensartet. Og samtidig forårsager slid på mursten og furer, at de bliver mere sårbare overfor udefra kommende farer, for eksempel murbier og indtrængende fugt.

Er flere mursten allerede gået itu – for eksempel fordi belægningen skaller af på grund af manglende vedligeholdelse og slid – er en vandskuring en god løsning. Det samme gælder, hvis fugerne er alvorligt beskadiget, eller murbier har lavet gange i fugerne. Så kan det næsten ikke betale sig at prøve at renovere murværket, men blot forsegle det med en vandskuring.

Hvordan foregår en vandskuring?

Med en vandskuring kan din professionelle murer pudse din facade op, så den får et ensartet udtryk. Vandskuring er det tekniske udtryk for en oppudsning med mørtel, hvor mursten såvel som fuger dækkes over med et tyndt lag vandskuringsmørtel. Dernæst skures mørtelen med en våd mursten i cirkelformede bevægelser, til den er glat og ensartet, og sluttelig børstet muren med en kalkkost. Når en murstensvæg er vandskuret, kan murstenenes kontur kun lige anes bag dette tynde lag mørtel. Vandskuring er en af metoderne, som hører under kategorien ”tyndpudsning”, netop fordi man stadig kan ane den oprindelige mur. Den særlige vandskuringsmørtel beskytter såvel mursten som fuger mod elementernes rasen og de skadelige murbier.

Fordele ved at vandskure

Der er, som allerede nævnt, flere fordele ved vandskuring. Den vigtigste er selvfølgelig, at en vandskuring kan være redningen for en forfalden murstensvæg. Og samtidig yder pudset nogen grad af beskyttelse af væggen. Men der er også det æstetiske. Hvis du hellere vil se på en pæn, jævn overflade, end på en grim, snavset, og måske halvvejs forfalden murstensvæg – så er vandpudsning en oplagt mulighed for dig. Og så kan du helt selv bestemme, hvilken farve, dit hus skal have. Du kan vælge at male eller kalke dit hus – og her er det kun fantasien, der sætter grænser. Du bør dog vente mindst en måned med at male eller kalke din vandskurede ydermur, da mørtlen skal have tid til at tørre og hærde.

Der er også mulighed for – såfremt du er sikker på, hvilke farve, du ønsker, dit hus skal have – at anvende indfarvet mørtel til selve vandskuringen.

Lad Murerfirmaet Romvig forestå vandskuring af facade

Det er en rigtig god idé at få en professionel murer til at stå for vandskuring af facade. For det første kan en rigtig fagmand opnå et meget mere jævnt og ensartet resultat end du selv kan. For det andet vil en murer kunne vurdere, om dit murværk er så beskadiget, at skaderne bør udbedres før vandskuringen. Hvis skader på fuger og mursten ikke udbedres, vil en vandskuring ikke kunne fungere optimalt – hvis væggen synker sammen, vil der opstå revner i pudset, og eventuelle fugtskader vil slå igennem som grimme skjolder i mørtel-laget. For det tredje vil en fagmand i langt højere grad have kendskab til vandskuringsmørtlens optimale blandingsforhold, så den ikke bliver for tynd eller for massiv til formålet.

Og sidst, men ikke mindst, slipper du selv for det slidsomme og tidskrævende arbejde. Det er en hård opgave fysisk, og kræver et vist overblik.

Murerfirmaet Romvig har mange års erfaring med oppudsning af udvendige vægge. Når vi vurderer, at en vandskuring er den mest optimale løsning for dit murværk, sørger vi naturligvis for at reparere defekte fuger forud for selve vandskuringen, så muren ikke står og forfalder bag mørtelen. Vi renser samtidig fuger og mursten for fedt og snavs, samt eventuelle alger og mos. Dette gør, at den påførte mørtel binder bedre.

Få et godt tilbud på vandskuring ved Murerfirmaet Romvig

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 50 50 63 74 eller på mail mike@murerfirmaetromvig.dk og få et godt tilbud på vandskuring, pudsning af ydermure eller andet murerarbejde. Vi kommer gerne ud og foretager en professionel vurdering af dit murværks tilstand, og vender tilbage med et gratis og uforpligtende tilbud, såfremt vi finder murværket egnet til vandskuring.

Menu