Sætningsrevner

Murerfirmaet Romvig tilbyder udbedring af sætningsrevner på dit hus.

Du har sikkert set mange former for revner i murværk og fundamenter på huse. Disse kan skyldes mange forskellige ting. Men fælles for dem alle er, at de er roden til mange dårligdomme. Hvis der er revner i dit hus’ tag eller facade, risikerer du, at der trænger fugt ind. Fugt i murværk eller tag sætter dit hus i risikozonen for frostsprængninger, når vandet fryser til is og dermed udvider sig. Du risikerer også andre former for fugtskader indendørs. Og fugt giver den perfekte grobund for råd og diverse mikroorganismer, herunder skimmelsvamp, som er yderst sundhedsskadeligt, og kan gøre dit hjem ganske og aldeles ubeboeligt.

Hvorfor kommer der revner i mit hus?

Revner i murværk kan skyldes forkert dimensionering af bygningsdele og konstruktionsfejl – også populært kendt som ”byggesjusk” – som stammer fra dengang huset blev bygget. De kan også opstå som følger af slid fra elementernes rasen – vind, sol, regn og svingninger er de store syndere. Dit hus er særligt i risikozonen for at udvikle revner, som er forårsaget af udsættelse for kraftig vind, hvis det samtidig er behæftet med konstruktionsfejl.

Andre årsager til revner i dit hus’ ydermure kan være rusttæring i murværket, hvis de murbindere, som indgår i konstruktionen, begynder at ruste. Rusttæring opstår, når jernet i murbinderne udsættes for fugt. Dette er et fænomen, som er forbeholdt huse, som er opført før 1990. Da begyndte man nemlig at anvende rustfri metaller såsom galvaniseret står og jern, som er rustbeskyttet.

De mest alvorlige former for revner i dit hus er dem som opstår hurtigt, og som er tydelige at se, selv på en pudset mur. De opstår typisk, fordi husets fundament ikke kan bære husets vægt, eller fordi der foregår bevægelser i undergrunden under dit hus. Denne type revner kaldes ”sætningsrevner”, og ses oftest som revner i husets sokkel og fundament. Og sætningsrevner er noget, du bør være utroligt opmærksom på.

Sætningsrevner i murværk, sokkel og fundament – et seriøst problem

Et dårligt udført fundament kan medføre, at huset synker. Dette kan for eksempel forårsager revner i murværket – man siger, at huset ”sætter sig”. Det lyder jo meget hyggeligt, men kan være temmelig alvorligt. Sætningsrevner i murværk og sokkel opstår ved, at husets fundament ikke er tilstrækkeligt stærkt til at bære husets vægt i den ene eller begge sider. Så vil huset synke ned i undergrunden, og nærmest blive rykket fra hinanden.

Du bør være opmærksom på, om der er store revner i husets sokkel eller i murværket i de ydre mure. Hvis du iagttager dette fænomen, bør du kontakte en byggesagkyndige med henblik på at få vurderet, om det er nødvendigt at få repareret skader på murværk, sokkel eller fundament. Hvis der er tale om sætningsrevner, kan det, såfremt der ikke tages hånd om problemet, i værste fald medføre, at huset styrter sammen.

Derfor bør du jævnligt tjekke dit hus for revner. Sætningsrevner kan manifestere sig indvendig såvel som udvendig på huset. Typisk vil sætningsrevner starter i soklen – den synlige del af fundamentet, som rager op over jorden – og fortsætter lodret op i murværket. Denne type revne skal du holde øje med. Hvis den bliver større, er det tegn på, at huset af den ene eller den anden årsag er i gang med at synke sammen. Og så er det meget vigtigt, at du kontakter en fagmand så hurtigt som muligt. Hvis den har været der længe, og ikke udvikler sig, kan du tage den lidt mere med ro. Men skaden skal stadig udbedres.

Udbedring af sætningsrevner og stopning af sætning

Murerfirmaet Romvig har mange års erfaring med vurdering af sætningsrevner. Vi kan hjælpe dig med at finde ud af, om der er tale om en igangværende sætning, hvor der skal tilkaldes flere fagfolk – for eksempel jordbundsgeologer eller ingeniører – for at få stoppet sætningen og dermed undgå, at huset styrter sammen eller udvikler flere sætningsrevner. Og hvis der er tale om sætninger, som er stoppet og har efterladt revner, som således ikke længere udvikler sig, kan Murerfirmaet Romvig også sagtens være behjælpelig med udbedring af skaden, så du undgår indtrængende fugt og de gener, dette kan medføre.

Kontakt os på telefon 50 50 63 74 eller skriv til os på mail Mike@murerfirmaetromvig.dk, og fortæl os om dine bekymringer vedrørende sætningsrevner.