Sokkel og fundament

Få et tilbud på udbedring af skader på husets sokkel og fundament hos Murerfirmaet Romvig

Et godt og sundt fundament er særdeles vigtigt for dit hus. Et veludført fundament er selve grundlaget for huset, og sørger for, at huset står stabilt på underlaget. Fundamentets fremmeste opgave er at bære vægten af huset og sørge for stabilitet for husets bærende konstruktioner, det vil sigebærende og stabiliserende vægge samt selve tagkonstruktionen. Der ud over skal fundamentet beskytte husets base imod fugt, som kan trænge op igennem undergrunden, og bryde kuldebroen ved hjælp af formålstjenlig isolerende afslutning. Således er det meget vigtigt, at fundamentet er tilpasset underlagets jordbunds forhold, og støbt herefter.

Hvad er sokkel og fundament?

Nyere huse – altså huse bygget efter 1910 – er typisk forsynet med et beton fundament. Et beton fundament støbes på stedet. Fundamentet støbes, så det passer med placeringen af de bærende vægge, de stabiliserende vægge og elementerne til skorsten, tagkonstruktion og eventuelle søjler eller pejse. For huse af nyere dato gælder, at fundamentet stikker 90-120 cm under jordoverfladen – dette for at forhindre, at frosten får jorden til at skubbe fundamentet op. Ældre huse kar ikke altid så dybt et fundament, da standarderne og opfattelserne af frostfri dybde var anderledes dengang.

Hvis huset er placeret på et underlag med forringet bæreevne, anvendes i stedet brøndfundament eller pilotering (pælefundering) for at sikre husets stabilitet. Brøndfundamenter bruges som regel, hvor der er mellem to og tre meter ned til et stabilt jordlag, og pælefundering anvendes hvis der er mere end tre meter ned til det bærende jordlag. Efter udboring bankes rørene eller pælene ned i jorden, og fundament bjælker placeres oven på dem.

I rigtig gamle huse består fundamentet enten af brændte mursten eller såkaldt syldværk, som blot er sten med mørtel imellem. Der, hvor bæreevnen i jorden var dårlig, anvendte man syldstokke – træpæle, som, i lighed med moderne pælefundering, bankedes ned i undergrunden indtil de nåede et stabilt jordlag.

Den øverste del af fundamentet, som stikker op over jordoverfladen og således er synlig, kaldes husets sokkel. Soklen er overgangen mellem facaden og jordoverfladen. Den er særdeles udsat for skader, for eksempel ved fugt og frost, og især i forbindelse med nedsynkning af huset. Og samtidig er den en god ”sladrehank” – hvis dit hus synker, er soklen det første sted, det kan ses.

De mest almindelige skader på sokkel og fundament

Lige som de øvrige ydre dele af dit hus, er sokkel og fundament udsat for risiko for skader, forårsaget af de danske vejrlig. Frostskader er blandt de skader, vi som murere ser oftest. Frostskader på sokkel og fundament opstår især på huse, hvor fundamentet ikke når ned i frostfri dybde. Når vandet i jorden fryser til is, og dermed udvider sig, skubber jorden fundamentet op – og så opstår revnerne ved belastningen.

Revner i fundament og sokkel kan også opstå, hvis forskellige dele af huset har varierende typer fundamenter. Dette ses i huse, som enten ligger på en skrånende grund, eller har en støbt kælder eller garage, som kun befinder sig under den ene del af huset.

Revnerne kan også opstå som følge af, at huset ”sætter sig”. Det betyder, at jorden under huset – eller dele heraf – ikke kan bære husets vægt. Hvis fundamentet ikke er tilpasset jordbundens karakteristik, eller ikke når ned til de bærende jordlag, vil dette være et svagt punkt. Og så vil huset synke, hvilket vil medføre såkaldte sætningsrevner. Sætningsrevner kan også opstå, hvis jorden under dele af huset er enten for tør eller for fugtig. Jordens bæreevne afhænger nemlig af, hvor meget vand, der er i jorden. Udtørring af jorden kan for eksempel forårsages af forkert placerede omfangsdræn eller faskiner, eller af større træer, som i tørkeperioder suger vandet ud af jorden.

Mit hus har fået skader i – hvad gør jeg?

Hvis du opdager, at der er opstået revner, for eksempel som følge af frostsprængninger eller sætningsskader i sokkel og fundament på dit hus, bør du kontakte en fagperson med speciale inden for udbedring af disse skader. Murermester Romvig har mange års erfaring med vurdering af skadens art samt udbedring af skader på sokkel og fundament. Kontakt Murerfirmaet Romvig, enten på telefon 50 50 63 74 eller på mail til Mike@murerfirmaetromvig.dk, og fortæl om dit problem.